Jak marnowanie żywności przyczynia się do zmian klimatycznych?

Produkcja żywności, w skali globalnej, odpowiada za prawie jedną czwartą emisji gazów cieplarnianych (żródło). To znaczy, że proces produkcji jedzenia, przyczynia się do ocieplenia klimatu w większym stopniu, niż wszystkie samochody, ciężarówki, samoloty i pociągi razem wzięte (źródło). Tymczasem, według Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa, na świecie co roku marnuje się 1/3 wyprodukowanej żywności nadającej się do spożycia. Co gorsza, kiedy zmarnowane jedzenie trafia na wysypiska śmieci i gnije, wytwarza ono gigantyczne ilości gazów cieplarnianych takich jak metan czy dwutlenek węgla, co w jeszcze większym stopniu przyspiesza zmiany klimatyczne.


Wykorzystujemy ograniczone zasoby Ziemi do produkcji żywności, której nigdy nie spożywamy.

Raport FAO Organizacji Narodów Zjednoczonych „Food Waste Footprints” (2014) wskazuje, że do produkcji żywności, która nigdy nie została spożyta jest wykorzystywane 1,4 miliarda hektarów ziemi rocznie. Dla porównania, powierzchnia wykorzystywana do produkcji jedzenia, które nigdy nie trafia na nasze stoły jest większa niż powierzchnie Kanady i Indii razem wzięte. Ponadto, produkcja żywności jest jedną z głównych przyczyn procesów wylesienia naszej planety. Paradoksem jest to, że wycinamy lasy i zamieniamy je na pastwiska potrzebne do hodowli zwierząt, aby produkować żywność, którą wyrzucamy do kosza.

Do produkcji jedzenia wykorzystuje się również ogromne ilości wody. Według danych z raportu „O odpowiedzialnej produkcji i konsumpcji zasobów leśnych” przygotowanego przez Polską Zieloną Sieć (2011), do wyprodukowania 1 kilograma wołowiny, potrzebne jest 15,500 litrów wody.  Oznacza to, że marnując 1 kilogram wołowiny marnujemy ilość wody, która wystarczyłaby do wypełnienia kilkuosobowego basenu ogrodowego.

Na świecie głoduje około 850 milionów osób, czyli więcej niż populacja całej Europy.

Produkcja żywności odpowiada za aż 25% efektu cieplarnianego.Zmarnowana żywność odpowiedzialna jest za około 8% emisji gazów cieplarnianych, które wpływają na zmiany klimatyczne. Drastyczne powodzie, susze, cyklony i huragany mają katastrofalny wpływ na rolnictwo. Klęski żywiołowe spowodowane zmianami klimatu wpływają na obniżenie planów zbóż, które są podstawą wyżywienia większości ludzi na świecie. Katastrofy naturalne niszczą nie tylko plony, ale również wywołują epidemie chorób dotykające stada zwierząt hodowlanych.Na świecie głoduje około 850 milionów ludzi, czyli więcej niż populacja całej Europy. Od trzech lat obserwujemy tendencje  wzrostową tego zjawiska, a zmiany klimatyczna są jedną z głównych przyczyn. Głód wzrasta szczególnie w rejonach, w których zmiany klimatyczne są najbardziej zauważalne.

Skala marnowania żywności w Polsce jest olbrzymia.

Z badań przeprowadzonych przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w ramach projektu PROM, wynika że w Polsce wyrzucany 150 kg jedzenia na sekundę (prawie 5 milionów ton jedzenia rocznie.) Biorąc pod uwagę straty żywności powstające na wszystkich etapach łańcucha dostaw – marnujemy około 130 kg na osobę. Większość marnowanego jedzenia w naszym kraju (ponad 60%) powstaje jednak w gospodarstwach domowych. To znaczy, że statystyczny Polak wyrzuca do kosza około 76 kg jedzenia rocznie. Tak wynika z najnowszego raportu Polskich Banków Żywności „Nie marnuj jedzenia 2020”.

W świecie, w którym żyje ponad 7 miliardów ludzi, nasze indywidualne działania mogą się wydawać mało znaczące, ale tak nie jest.

Zmniejszenie problemu marnowania żywności jest w dużej mierze w naszych rękach. Mamy ogromny wpływ na zmniejszenie ilości marnowanego jedzenia, ponieważ jesteśmy za nie w ogromnej mierze odpowiedzialni. Od teraz wszyscy, którzy chcą zaoszczędzić, wyrzucić mniej jedzenia i lepiej kontrolować swoje zapasy spożywcze mogą skorzystać z aplikacji mobilnej Grape – cyfrowa spiżarnia.

Grape to prokonsumencka aplikacja mobilna do katalogowania żywności, stworzona w duchu less waste. Aplikacja pomaga w systematyzowaniu i porzadkowaniu produktów spożywczych posiadanych przez jej użytkowników oraz przypomina, o planowanych datach konsumpcji. Aplikacja powstała, aby pomóc gospodarstwom domowym w zmniejszeniu ilości marnowanego jedzenia.  Zespół aplikacji wierzy w to, że ludzkość stać na więcej niż tylko ‘ślepy kapitalizm’.

Wspólnie z nami nie marnuj jedzenia!

Przetestuj przedpremierową wersję aplikacji.